Skip to main content

Višnu

Šta znači Višnu


Višnu značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Višnu (od indijske reči:) jedan od tri glavna božanstva u brahmanizmu, prvobitno bog Sunca; najpopularniji bog u brahmanizmu, sa sve većim brojem poštovalaca (vaišnava). Da bi oslobodio bogove ili ljude od zla, on je uzimao na sebe razne oblike (devet) i pojavljivao se u njima na Zemlji, a njegovu desetu inkarnaciju (kalki) očekuju tek u budućnosti, i tada će uništiti sve svoje neprijatelje i osloboditi svoj narod od tuđinskog gospodarstva.

Reč Višnu napisana unazad: unšiv

Višnu se sastoji od 5 slova.

sta je Višnu

Slično:
Šta znači Višnujiti pl- obožavaoci i poštovaoci boga Bitnu...
Šta znači Višnuizam vera u učenje višnujita...
Šta znači Višnu jedan od tri glavna božanstva u brahmanizmu, prvobitno bo...
Šta znači Višva-karman „Tvorac vasione"; fil. oličenje stvaralačke sile u prirodi...
Šta znači Viscidan židak, gust, lepljiv; fig. otporan, tvrdoglav....
Šta znači Visceralan utrobni, dro-ban, koji se tiče unutrašnjih organa životinj...