Skip to main content

Višva-karman

Šta znači Višva-karman


Višva-karman značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Višva-karman (od indijske reči:) „Tvorac vasione"; fil. oličenje stvaralačke sile u prirodi, veliki arhitekt indijskog panteona (odgovara grčkom Vulkanu).

Reč Višva-karman napisana unazad: namrak-avšiv

Višva-karman se sastoji od 12 slova.

sta je Višva-karman

Slično:
Šta znači Višnujiti pl- obožavaoci i poštovaoci boga Bitnu...
Šta znači Višnuizam vera u učenje višnujita...
Šta znači Višnu jedan od tri glavna božanstva u brahmanizmu, prvobitno bo...
Šta znači Višva-karman „Tvorac vasione"; fil. oličenje stvaralačke sile u prirodi...
Šta znači Viscidan židak, gust, lepljiv; fig. otporan, tvrdoglav....
Šta znači Visceralan utrobni, dro-ban, koji se tiče unutrašnjih organa životinj...