Skip to main content

Zapateado značenje

šta znači Zapateado

Na latinici: Definicija i značenje reči Zapateado (šp. zapateado) prilično slobodan španski ples, pri kome se takt udara cipelom.

Reč Zapateado napisana unazad: zapateado i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (шп. запатеадо) прилично слободан шпански плес, при коме се такт удара ципелом.

Slično: 
Zapčija upravnik, guverner; onaj koji održava red i disciplinu, stražar, re...
Zapateado prilično slobodan španski ples, pri kome se takt udara cipelom. ...
Zapt l. stega, disciplina; 2. zaustavljanje daha u prsima kod astmatičara...
Sve reči na slovo z