Skip to main content

Zapčija značenje

šta znači Zapčija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zapčija (tur. zaptiye,od arapske reči: dabtiyya) upravnik, guverner; onaj koji održava red i disciplinu, stražar, redar; zaptija.

Reč Zapčija napisana unazad: zapčija i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. заптиyе, арап. дабтиyyа) управник, гувернер; онај који одржава ред и дисциплину, стражар, редар; заптија.

Slično: 
Zapčija upravnik, guverner; onaj koji održava red i disciplinu, stražar, re...
Zapateado prilično slobodan španski ples, pri kome se takt udara cipelom. ...
Zapt l. stega, disciplina; 2. zaustavljanje daha u prsima kod astmatičara...
Sve reči na slovo z