Skip to main content

Zapt značenje

Šta znači Zapt


Zapt

latinica:

Definicija i značenje reči Zapt (od arapske reči: dapt, od turske reči: zapt) l. stega, disciplina; 2. zaustavljanje daha u prsima kod astmatičara; 3. pravo: sekvestriranje, zaplenjivanje.

Reč Zapt napisana unazad: tpaz

Zapt se sastoji od 4 slova.

sta je Zapt

Slično:
Šta znači Zapčija upravnik, guverner; onaj koji održava red i disciplinu, s...
Šta znači Zapateado prilično slobodan španski ples, pri kome se takt udara cip...
Šta znači Zapt l. stega, disciplina; 2. zaustavljanje daha u prsima kod a...