Skip to main content

žongler značenje

šta znači žongler

Na latinici: Definicija i značenje reči žongler (fr. jongleur, latinski joculator šaljivčina) u srednjem veku: muzičar ili svirač koji je pratio trubadura; docnije: komedijaš, lakrdijaš, pajac; opsenar, veštak koji baca uvis pa dočekuje lopte, noževe, baklje i dr.; varalica, izmota-valo.

Reč žongler sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. јонглеур, лат. јоцулатор шаљивчина) у средњем веку: музичар или свирач који је пратио трубадура; доцније: комедијаш, лакрдијаш, пајац; опсенар, вештак који баца увис па дочекује лопте, ножеве, бакље и др.; варалица, измота-вало.


Zoničan pojasni, koji se tiče Zemljina pojasa, koji je u vezi sa Zemlji-nim ...
Zonar pojas od crne kože koji su Jevreji i hrišćani morali nositi oko tel...
Zona „pojas", svaki deo loptine površine koji je zatvoren između dva par...
žonglirati pokazivati veštine, opsenariti; bacati u isto vreme uvis više stvari...
žonglerija komedijaštvo, opsenarstvo; prevara, varanje. ...
žongler u srednjem veku: muzičar ili svirač koji je pratio trubadura; docni...
Sve reči na slovo z