Skip to main content

žongler značenje

Šta znači žongler


žongler

latinica:

Definicija i značenje reči žongler (od francuske reči: jongleur, latinski joculator šaljivčina) u srednjem veku: muzičar ili svirač koji je pratio trubadura; docnije: komedijaš, lakrdijaš, pajac; opsenar, veštak koji baca uvis pa dočekuje lopte, noževe, baklje i dr.; varalica, izmotavalo.

Reč žongler napisana unazad: relgnož

žongler se sastoji od 7 slova.

sta je žongler

Slično:
Šta znači Zoničan pojasni, koji se tiče Zemljina pojasa, koji je u vezi sa Z...
Šta znači Zonar pojas od crne kože koji su Jevreji i hrišćani morali nosit...
Šta znači Zona „pojas", svaki deo loptine površine koji je zatvoren izmeđ...
Šta znači žonglirati pokazivati veštine, opsenariti; bacati u isto vreme uvis v...
Šta znači žonglerija komedijaštvo, opsenarstvo; prevara, varanje. ...
Šta znači žongler u srednjem veku: muzičar ili svirač koji je pratio trubad...