Skip to main content

žonglirati značenje

šta znači žonglirati

Na latinici: Definicija i značenje reči žonglirati (fr. jongler) pokazivati veštine, opsenariti; bacati u isto vreme uvis više stvari pa dočekivati ih u ruke;figurativno: izmotavati se.

Reč žonglirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. јонглер) показивати вештине, опсенарити; бацати у исто време увис више ствари па дочекивати их у руке; фиг. измотавати се.


Zoničan pojasni, koji se tiče Zemljina pojasa, koji je u vezi sa Zemlji-nim ...
Zonar pojas od crne kože koji su Jevreji i hrišćani morali nositi oko tel...
Zona „pojas", svaki deo loptine površine koji je zatvoren između dva par...
žonglirati pokazivati veštine, opsenariti; bacati u isto vreme uvis više stvari...
žonglerija komedijaštvo, opsenarstvo; prevara, varanje. ...
žongler u srednjem veku: muzičar ili svirač koji je pratio trubadura; docni...
Sve reči na slovo z