Skip to main content

žonglerija

Šta znači žonglerija


žonglerija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči žonglerija (od francuske reči: jonglerie) komedijaštvo, opsenarstvo; prevara, varanje.

Reč žonglerija napisana unazad: ajirelgnož

žonglerija se sastoji od 10 slova.

sta je žonglerija

Slično:
Šta znači Zoničan pojasni, koji se tiče Zemljina pojasa, koji je u vezi sa Z...
Šta znači Zonar pojas od crne kože koji su Jevreji i hrišćani morali nosit...
Šta znači Zona „pojas", svaki deo loptine površine koji je zatvoren izmeđ...
Šta znači žonglirati pokazivati veštine, opsenariti; bacati u isto vreme uvis v...
Šta znači žonglerija komedijaštvo, opsenarstvo; prevara, varanje. ...
Šta znači žongler u srednjem veku: muzičar ili svirač koji je pratio trubad...