Skip to main content

žonglerija značenje

šta znači žonglerija

Na latinici: Definicija i značenje reči žonglerija (fr. jonglerie) komedijaštvo, opsenarstvo; prevara, varanje.

Reč žonglerija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. јонглерие) комедијаштво, опсенарство; превара, варање.


Zoničan pojasni, koji se tiče Zemljina pojasa, koji je u vezi sa Zemlji-nim ...
Zonar pojas od crne kože koji su Jevreji i hrišćani morali nositi oko tel...
Zona „pojas", svaki deo loptine površine koji je zatvoren između dva par...
žonglirati pokazivati veštine, opsenariti; bacati u isto vreme uvis više stvari...
žonglerija komedijaštvo, opsenarstvo; prevara, varanje. ...
žongler u srednjem veku: muzičar ili svirač koji je pratio trubadura; docni...
Sve reči na slovo z