Skip to main content

Impozantan značenje

Šta znači Impozantan

Na latinici: Definicija i značenje reči Impozantan (fr. imposant) koji uliva poštovanje (ili: divljenje, poslušnost), koji zadobija i osvaja ljude, koji pravi utisak, koji privlači na sebe pažnju; nadmoćan, ugledan, značajan, dostojanstven, veličanstven.

Reč Impozantan napisana unazad: natnazopmi

Impozantan se sastoji od 10 slova.

Šta je Impozantan

На Ћирилици: (фр. импосант) који улива поштовање (или: дивљење, послушност), који задобија и осваја људе, који прави утисак, који привлачи на себе пажњу; надмоћан, угледан, значајан, достојанствен, величанствен.

Slično: 
Imputirati uračunati, uračunavati, pripisivati , nabe-diti, nabeđivati, kriviti...
Imputacija uračunavanje, pripisivanje, beđenje, nabeđivanje, okrivljenje, podme...
Impulzorijales pl. pismene opomene kojima viši sud podstiče niži sud da pristupi r...
Impudencija bestidnost, bezobzirnost, bezočnost; nečednost....
Impugnacija pobijanje, osporavanje, napadanje razlozima; impugnacioni spis prav....
Impubertet neodraslost, nestasalost, nesposobnost za ženidbu ....
Sve reči na slovo I