Skip to main content

Imputacija značenje

šta znači Imputacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Imputacija (od latinske reči: imputatio) uračunavanje, pripisivanje, beđenje, nabeđivanje, okrivljenje, podmetanje krivice.

Reč Imputacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. импутатио) урачунавање, приписивање, беђење, набеђивање, окривљење, подметање кривице.


Impresionirati Impresionirati je ostavljanje, izazivanje, snažnog uticaja, oduševljen...
Imputirati uračunati, uračunavati, pripisivati , nabe-diti, nabeđivati, kriviti...
Imputacija uračunavanje, pripisivanje, beđenje, nabeđivanje, okrivljenje, podme...
Impulzorijales pl. pismene opomene kojima viši sud podstiče niži sud da pristupi r...
Impudencija bestidnost, bezobzirnost, bezočnost; nečednost....
Impugnacija pobijanje, osporavanje, napadanje razlozima; impugnacioni spis prav....
Sve reči na slovo i