Skip to main content

Impugnacija značenje

šta znači Impugnacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Impugnacija (latinski impugnatio) pobijanje, osporavanje, napadanje razlozima; impugnacioni spispravo: spis kojim se pobijaju dokazi protivničke strane.

Reč Impugnacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. импугнатио) побијање, оспоравање, нападање разлозима; импугнациони спис прав. спис којим се побијају докази противничке стране.


Impresionirati Impresionirati je ostavljanje, izazivanje, snažnog uticaja, oduševljen...
Imputirati uračunati, uračunavati, pripisivati , nabe-diti, nabeđivati, kriviti...
Imputacija uračunavanje, pripisivanje, beđenje, nabeđivanje, okrivljenje, podme...
Impulzorijales pl. pismene opomene kojima viši sud podstiče niži sud da pristupi r...
Impudencija bestidnost, bezobzirnost, bezočnost; nečednost....
Impugnacija pobijanje, osporavanje, napadanje razlozima; impugnacioni spis prav....
Sve reči na slovo i