Skip to main content

Imputirati značenje

šta znači Imputirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Imputirati (latinski imputare) uračunati, uračunavati, pripisivati (u krivicu), nabe-diti, nabeđivati, kriviti, okrivljavati, podmetati, podmetnuti.

Reč Imputirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. импутаре) урачунати, урачунавати, приписивати (у кривицу), набе-дити, набеђивати, кривити, окривљавати, подметати, подметнути.


Imputirati uračunati, uračunavati, pripisivati , nabe-diti, nabeđivati, kriviti...
Imputacija uračunavanje, pripisivanje, beđenje, nabeđivanje, okrivljenje, podme...
Impulzorijales pl. pismene opomene kojima viši sud podstiče niži sud da pristupi r...
Impudencija bestidnost, bezobzirnost, bezočnost; nečednost....
Impugnacija pobijanje, osporavanje, napadanje razlozima; impugnacioni spis prav....
Impubertet neodraslost, nestasalost, nesposobnost za ženidbu ....
Sve reči na slovo i