Skip to main content

Impulzorijales značenje

šta znači Impulzorijales

Na latinici: Definicija i značenje reči Impulzorijales (od latinske reči: impulsoriales se. lit-terae) pl. pismene opomene kojima viši sud podstiče niži sud da pristupi rešavanju neke stvari.

Reč Impulzorijales sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. импулсориалес се. лит-терае) пл. писмене опомене којима виши суд подстиче нижи суд да приступи решавању неке ствари.


Impresionirati Impresionirati je ostavljanje, izazivanje, snažnog uticaja, oduševljen...
Imputirati uračunati, uračunavati, pripisivati , nabe-diti, nabeđivati, kriviti...
Imputacija uračunavanje, pripisivanje, beđenje, nabeđivanje, okrivljenje, podme...
Impulzorijales pl. pismene opomene kojima viši sud podstiče niži sud da pristupi r...
Impudencija bestidnost, bezobzirnost, bezočnost; nečednost....
Impugnacija pobijanje, osporavanje, napadanje razlozima; impugnacioni spis prav....
Sve reči na slovo i