Skip to main content

Indikativan značenje

Šta znači Indikativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Indikativan (latinski indicativus) koji pokazuje, pokazni.

Reč Indikativan napisana unazad: navitakidni

Indikativan se sastoji od 11 slova.

Šta je Indikativan

На Ћирилици: (лат. индицативус) који показује, показни.

Slično: 
Indžil evanđelje; sveta knjiga...
Inducije pl. primirje; prav. rok koji se ostavlja slučajnim i neizmernim kri...
Industrijski melanizam biol. pojava tamnih oblika insekata u industrijskim rejoni-ma zagađe...
Industrijski koji se tiče industrije, koji je u vezi sa industrijom, obrtnički, ...
Industrijalista pristalica industrijalizma...
Industrijalizacija pretvaranje u industriju, uvođenje industrije, širenje industrije....
Sve reči na slovo I