Skip to main content

Industrijski značenje

šta znači Industrijski

Na latinici: Definicija i značenje reči Industrijski (latinski industria) koji se tiče industrije, koji je u vezi sa industrijom, obrtnički, fabrički, tvornički; indu-strijska železnica fabričke železnica, ona koja vezuje industrijske preduzeća sa glavnom prugom; industrijska berze mesto gde se trguje sirovinama i fabričkom robom; industrijske sistem sistem političke ekonomije Adama Smita, po kome su marljivost, rad i štedljivost praizvori celokupne tekovine jednog naroda, pa i poslednji uslov njegovog blagostanja i bogatstva, te je, prema tome, s pravnog gledišta opravdano da budu tri vrste poreza: porez na zemlju, na obrt i na kapital.

Reč Industrijski sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. индустриа) који се тиче индустрије, који је у вези са индустријом, обртнички, фабрички, творнички; инду-стријска железница фабричке железница, она која везује индустријске предузећа са главном пругом; индустријска берзе место где се тргује сировинама и фабричком робом; индустријске систем систем политичке економије Адама Смита, по коме су марљивост, рад и штедљивост праизвори целокупне тековине једног народа, па и последњи услов његовог благостања и богатства, те је, према томе, с правног гледишта оправдано да буду три врсте пореза: порез на земљу, на обрт и на капитал.


Indžil evanđelje; sveta knjiga...
Inducije pl. primirje; prav. rok koji se ostavlja slučajnim i neizmernim kri...
Industrijski melanizam biol. pojava tamnih oblika insekata u industrijskim rejoni-ma zagađe...
Industrijski koji se tiče industrije, koji je u vezi sa industrijom, obrtnički, ...
Industrijalista pristalica industrijalizma...
Industrijalizacija pretvaranje u industriju, uvođenje industrije, širenje industrije....
Sve reči na slovo i