Skip to main content

Industrijski melanizam značenje

šta znači Industrijski melanizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Industrijski melanizam biol. pojava tamnih oblika insekata u industrijskim rejoni-ma zagađenim čađi iz fabrika; tamna boja tela je prilagođenost na promenjenu (tamnu) sredinu.

Reč Industrijski melanizam sastoji se od 22 slova.

На Ћирилици: биол. појава тамних облика инсеката у индустријским рејони-ма загађеним чађи из фабрика; тамна боја тела је прилагођеност на промењену (тамну) средину.


Indžil evanđelje; sveta knjiga...
Inducije pl. primirje; prav. rok koji se ostavlja slučajnim i neizmernim kri...
Industrijski melanizam biol. pojava tamnih oblika insekata u industrijskim rejoni-ma zagađe...
Industrijski koji se tiče industrije, koji je u vezi sa industrijom, obrtnički, ...
Industrijalista pristalica industrijalizma...
Industrijalizacija pretvaranje u industriju, uvođenje industrije, širenje industrije....
Sve reči na slovo i