Skip to main content

Inducije značenje

šta znači Inducije

Na latinici: Definicija i značenje reči Inducije (latinski induciae) pl. primirje;pravo: rok koji se ostavlja slučajnim i neizmernim krivcima.

Reč Inducije sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. индуциае) пл. примирје; прав. рок који се оставља случајним и неизмерним кривцима.


Indžil evanđelje; sveta knjiga...
Inducije pl. primirje; prav. rok koji se ostavlja slučajnim i neizmernim kri...
Industrijski melanizam biol. pojava tamnih oblika insekata u industrijskim rejoni-ma zagađe...
Industrijski koji se tiče industrije, koji je u vezi sa industrijom, obrtnički, ...
Industrijalista pristalica industrijalizma...
Industrijalizacija pretvaranje u industriju, uvođenje industrije, širenje industrije....
Sve reči na slovo i