Skip to main content

Indžil značenje

šta znači Indžil

Na latinici: Definicija i značenje reči Indžil (tur. incil, od grčke reči: eyaggelion) evanđelje; sveta knjiga

Reč Indžil sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. инцил, грч. еyаггелион) еванђеље; света књига


Indžil evanđelje; sveta knjiga...
Inducije pl. primirje; prav. rok koji se ostavlja slučajnim i neizmernim kri...
Industrijski melanizam biol. pojava tamnih oblika insekata u industrijskim rejoni-ma zagađe...
Industrijski koji se tiče industrije, koji je u vezi sa industrijom, obrtnički, ...
Industrijalista pristalica industrijalizma...
Industrijalizacija pretvaranje u industriju, uvođenje industrije, širenje industrije....
  • 2021-08-07 01:23:47

    Selma

    Isa volim te dragi poslanice od srca te sellamim

  • 2021-08-15 01:11:53

    Selma

    Zalosti za ovo

Sve reči na slovo i