Skip to main content

A posteriori značenje

šta znači A posteriori

Na latinici: Definicija i značenje reči A posteriori (latinski a posteriori) fil. zavisan (ili: zavisio) od iskustva, na osnovu iskustva; supr.: a priori.

Reč A posteriori sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. а постериори) фил. зависан (или: зависио) од искуства, на основу искуства; супр.: а приори.


A punta darko kuz. vrhom gudala....
A prope zgodno, u zgodan čas, baš kad treba, kao poručen, kao poručeno; tim...
A priori fil. nezavisan od iskustva, nezavisno od iskustva te, prema tome, ...
A posteriori fil. zavisan od iskustva, na osnovu iskustva; supr.: a priori. ...
A poko a poko nuz. malo po palo, postupno, postepeno....
Sve reči na slovo a