Skip to main content

A priori značenje

šta znači A priori

Na latinici: Definicija i značenje reči A priori (latinski a priori) fil. nezavisan od iskustva, nezavisno od iskustva (supr.: a posteriori) te, prema tome, označava lo-gičku prethodnost značenja, a ne vremensku prethodnost (psihološku); u običnom životu: unapred.

Reč A priori sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. а приори) фил. независан од искуства, независно од искуства (супр.: а постериори) те, према томе, означава ло-гичку претходност значења, а не временску претходност (психолошку); у обичном животу: унапред.


A punta darko kuz. vrhom gudala....
A prope zgodno, u zgodan čas, baš kad treba, kao poručen, kao poručeno; tim...
A priori fil. nezavisan od iskustva, nezavisno od iskustva te, prema tome, ...
A posteriori fil. zavisan od iskustva, na osnovu iskustva; supr.: a priori. ...
A poko a poko nuz. malo po palo, postupno, postepeno....
Sve reči na slovo a