Skip to main content

A prope značenje

šta znači A prope

Na latinici: Definicija i značenje reči A prope (fr. a propos) zgodno, u zgodan čas, baš kad treba, kao poručen, kao poručeno; tim povodom, povodom toga.

Reč A prope sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. а пропос) згодно, у згодан час, баш кад треба, као поручен, као поручено; тим поводом, поводом тога.


A punta darko kuz. vrhom gudala....
A prope zgodno, u zgodan čas, baš kad treba, kao poručen, kao poručeno; tim...
A priori fil. nezavisan od iskustva, nezavisno od iskustva te, prema tome, ...
A posteriori fil. zavisan od iskustva, na osnovu iskustva; supr.: a priori. ...
A poko a poko nuz. malo po palo, postupno, postepeno....
Sve reči na slovo a