Skip to main content

A punta darko značenje

šta znači A punta darko

Na latinici: Definicija i značenje reči A punta darko (ital. a punta d-arco) kuz. vrhom gudala.

Reč A punta darko sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (итал. а пунта д-арцо) куз. врхом гудала.


A punta darko kuz. vrhom gudala....
A prope zgodno, u zgodan čas, baš kad treba, kao poručen, kao poručeno; tim...
A priori fil. nezavisan od iskustva, nezavisno od iskustva te, prema tome, ...
A posteriori fil. zavisan od iskustva, na osnovu iskustva; supr.: a priori. ...
A poko a poko nuz. malo po palo, postupno, postepeno....
Sve reči na slovo a