Skip to main content

Ablacija značenje

šta znači Ablacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ablacija (od latinske reči: ablatio odnošenje, uklanjanje)hirurgija: odsecanje, odrezivanje;geologija: odnošenje (ili: skidanje) lednika ili stene to-pljenjem ili dejstvom vode.

Reč Ablacija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. аблатио одношење, уклањање) хир. одсецање, одрезивање; геол. одношење (или: скидање) ледника или стене то-пљењем или дејством воде.


Ablucija pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle p...
Ablutomanija med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem...
Abluirati oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ...
Ablokacija davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje....
Ablefarija »ed. nemanje očnih kapaka ....
Ablepsija duhovno slepilo, zaslepljenost....
Sve reči na slovo a