Skip to main content

Ablepsija značenje

šta znači Ablepsija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ablepsija (grč, ablepsfa) duhovno slepilo, zaslepljenost.

Reč Ablepsija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч, аблепсфа) духовно слепило, заслепљеност.


Ablucija pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle p...
Ablutomanija med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem...
Abluirati oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ...
Ablokacija davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje....
Ablefarija »ed. nemanje očnih kapaka ....
Ablepsija duhovno slepilo, zaslepljenost....
Sve reči na slovo a