Skip to main content

Abluirati značenje

šta znači Abluirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Abluirati (latinski ab-luere) oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti.

Reč Abluirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аб-луере) опрати, испирати, испрати, опрати, очистити.


Ablucija pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle p...
Ablutomanija med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem...
Abluirati oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ...
Ablokacija davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje....
Ablefarija »ed. nemanje očnih kapaka ....
Ablepsija duhovno slepilo, zaslepljenost....
Sve reči na slovo a