Skip to main content

Ablokacija značenje

šta znači Ablokacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ablokacija (latinski ab-locatio) davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje.

Reč Ablokacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аб-лоцатио) давање под закуп, у најам, изнајмљивање.


Ablucija pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle p...
Ablutomanija med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem...
Abluirati oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ...
Ablokacija davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje....
Ablefarija »ed. nemanje očnih kapaka ....
Ablepsija duhovno slepilo, zaslepljenost....
Sve reči na slovo a