Skip to main content

Ablutomanija značenje

šta znači Ablutomanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ablutomanija (latinski abluere spirati)medicina: bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem

Reč Ablutomanija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. аблуере спирати) мед. болесни нагон за сталним прањем и купа-њем


Ablucija pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle p...
Ablutomanija med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem...
Abluirati oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ...
Ablokacija davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje....
Ablefarija »ed. nemanje očnih kapaka ....
Ablepsija duhovno slepilo, zaslepljenost....
Sve reči na slovo a