Skip to main content

Ablaktacija značenje

šta znači Ablaktacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ablaktacija (od latinske reči: ablactatio)medicina: odbijanje deteta od sise;figurativno: odvikavanje.

Reč Ablaktacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. аблацтатио) мед. одбијање детета од сисе; фиг. одвикавање.


Ablucija pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle p...
Ablutomanija med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem...
Abluirati oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ...
Ablokacija davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje....
Ablefarija »ed. nemanje očnih kapaka ....
Ablepsija duhovno slepilo, zaslepljenost....
Sve reči na slovo a