Skip to main content

Ablaktirati značenje

šta znači Ablaktirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ablaktirati (latinski ablactare) odbiti (ili: odbijati) od sise, dojenja; bog. kalemiti jedno plemenito drvo na drugo obližnje bez odsecanja kalema.

Reč Ablaktirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аблацтаре) одбити (или: одбијати) од сисе, дојења; бог. калемити једно племенито дрво на друго оближње без одсецања калема.


Ablucija pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle p...
Ablutomanija med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem...
Abluirati oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ...
Ablokacija davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje....
Ablefarija »ed. nemanje očnih kapaka ....
Ablepsija duhovno slepilo, zaslepljenost....
Sve reči na slovo a