Skip to main content

Ablativni značenje

šta znači Ablativni

Na latinici: Definicija i značenje reči Ablativni (latinski ablativus koji odnosi, odvaja) gran. koji se tiče ablativa ili pripada ablativu: ablativni genitiv genitiv kojim se kazuje otkuda nešto potiče, ili, od čega se rastavlja ili udaljava, npr.: Treba se kloniti rñavih prijatelja; Srećno smo se oslobodili neprijatelja

Reč Ablativni sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аблативус који односи, одваја) гран. који се тиче аблатива или припада аблативу: аблативни генитив генитив којим се казује откуда нешто потиче, или, од чега се раставља или удаљава, нпр.: Треба се клонити рñавих пријатеља; Срећно смо се ослободили непријатеља


Ablucija pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle p...
Ablutomanija med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem...
Abluirati oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ...
Ablokacija davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje....
Ablefarija »ed. nemanje očnih kapaka ....
Ablepsija duhovno slepilo, zaslepljenost....
Sve reči na slovo a