Skip to main content

Ablaut značenje

šta znači Ablaut

Na latinici: Definicija i značenje reči Ablaut

 m [ram. (menjanje korenskog i osnovinskog vokala pri promeni oblika reči i tvorbi reči) alterna cija, prevoj

Reč Ablaut sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: &нбсп;м [рам. (мењање коренског и основинског вокала при промени облика речи и творби речи) алтерна ција, превој


Ablucija pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle p...
Ablutomanija med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem...
Abluirati oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ...
Ablokacija davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje....
Ablefarija »ed. nemanje očnih kapaka ....
Ablepsija duhovno slepilo, zaslepljenost....
Sve reči na slovo a