Skip to main content

Ablendati značenje

Šta znači Ablendati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ablendati (nem. abblenden) zaseniti svetlo, podesiti jačinu svetlosti na farovima

Reč Ablendati napisana unazad: itadnelba

Ablendati se sastoji od 9 slova.

Šta je Ablendati

На Ћирилици: (нем. аббленден) засенити светло, подесити јачину светлости на фаровима

Slično: 
Ablucija pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle p...
Ablutomanija med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem...
Abluirati oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ...
Ablokacija davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje....
Ablefarija »ed. nemanje očnih kapaka ....
Ablepsija duhovno slepilo, zaslepljenost....
Sve reči na slovo a