Skip to main content

Adjektivizacija značenje

šta znači Adjektivizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adjektivizacija (latinski adjectivum) lingvistika: popridevljavanje, pretvaranje drugih reči u kategoriju pridevskih reči (kamen — kamenit, glava — glavatislično:).

Reč Adjektivizacija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. адјецтивум) лингв. попридевљавање, претварање других речи у категорију придевских речи (камен — каменит, глава — главати сл.).


Adjutum pomoć, potpora, dodatak....
Adjutorij(um) pomoćno sredstvo, pomoć....
Adjutor pomoćnik, pomagač....
Adjutatorij(um) znat. ramena kost, ramenjača....
Adjuracija zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje...
Adjunkcija vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje....
Sve reči na slovo a