Skip to main content

Adjutatorij(um) značenje

šta znači Adjutatorij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Adjutatorij(um) (od latinske reči: adjutatorium)anatomija: ramena kost, ramenjača.

Reč Adjutatorij(um) sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (нлат. адјутаториум) знат. рамена кост, рамењача.


Adjutum pomoć, potpora, dodatak....
Adjutorij(um) pomoćno sredstvo, pomoć....
Adjutor pomoćnik, pomagač....
Adjutatorij(um) znat. ramena kost, ramenjača....
Adjuracija zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje...
Adjunkcija vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje....
Sve reči na slovo a