Skip to main content

Adjutorij(um) značenje

šta znači Adjutorij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Adjutorij(um) (latinski adjutorium) pomoćno sredstvo, pomoć.

Reč Adjutorij(um) sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. адјуториум) помоћно средство, помоћ.


Adjutum pomoć, potpora, dodatak....
Adjutorij(um) pomoćno sredstvo, pomoć....
Adjutor pomoćnik, pomagač....
Adjutatorij(um) znat. ramena kost, ramenjača....
Adjuracija zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje...
Adjunkcija vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje....
Sve reči na slovo a