Skip to main content

Adjuracija značenje

šta znači Adjuracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adjuracija (latinski adjuratio) zaklinjaše;pravo: polaganje zakletve; preklinjanje

Reč Adjuracija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адјуратио) заклињаше; прав. полагање заклетве; преклињање


Adjutum pomoć, potpora, dodatak....
Adjutorij(um) pomoćno sredstvo, pomoć....
Adjutor pomoćnik, pomagač....
Adjutatorij(um) znat. ramena kost, ramenjača....
Adjuracija zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje...
Adjunkcija vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje....
Sve reči na slovo a