Skip to main content

Adjutum značenje

šta znači Adjutum

Na latinici: Definicija i značenje reči Adjutum (latinski adjutum) pomoć, potpora, dodatak.

Reč Adjutum sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. адјутум) помоћ, потпора, додатак.


Adjutum pomoć, potpora, dodatak....
Adjutorij(um) pomoćno sredstvo, pomoć....
Adjutor pomoćnik, pomagač....
Adjutatorij(um) znat. ramena kost, ramenjača....
Adjuracija zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje...
Adjunkcija vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje....
Sve reči na slovo a