Skip to main content

Adjektivni značenje

šta znači Adjektivni

Na latinici: Definicija i značenje reči Adjektivni (od latinske reči: adjectivus) gran. pridevni, pridevski.

Reč Adjektivni sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. адјецтивус) гран. придевни, придевски.


Adjutum pomoć, potpora, dodatak....
Adjutorij(um) pomoćno sredstvo, pomoć....
Adjutor pomoćnik, pomagač....
Adjutatorij(um) znat. ramena kost, ramenjača....
Adjuracija zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje...
Adjunkcija vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje....
Sve reči na slovo a