Skip to main content

Adjudikacija značenje

šta znači Adjudikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adjudikacija (latinski adjudicatio)pravo: sudsko priznanje, dosuñivanje, dosuda.

Reč Adjudikacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. адјудицатио) прав. судско признање, досуñивање, досуда.


Adjutum pomoć, potpora, dodatak....
Adjutorij(um) pomoćno sredstvo, pomoć....
Adjutor pomoćnik, pomagač....
Adjutatorij(um) znat. ramena kost, ramenjača....
Adjuracija zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje...
Adjunkcija vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje....
Sve reči na slovo a