Skip to main content

Adjudikativan značenje

šta znači Adjudikativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Adjudikativan (od latinske reči: adjudicativus) dosudan, kojim se dosuñuje

Reč Adjudikativan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. адјудицативус) досудан, којим се досуñује


Adjutum pomoć, potpora, dodatak....
Adjutorij(um) pomoćno sredstvo, pomoć....
Adjutor pomoćnik, pomagač....
Adjutatorij(um) znat. ramena kost, ramenjača....
Adjuracija zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje...
Adjunkcija vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje....
Sve reči na slovo a