Skip to main content

Adjument značenje

šta znači Adjument

Na latinici: Definicija i značenje reči Adjument (latinski adjumentum) pomoćno sredstvo, pomoć.

Reč Adjument sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. адјументум) помоћно средство, помоћ.


Adjutum pomoć, potpora, dodatak....
Adjutorij(um) pomoćno sredstvo, pomoć....
Adjutor pomoćnik, pomagač....
Adjutatorij(um) znat. ramena kost, ramenjača....
Adjuracija zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje...
Adjunkcija vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje....
Sve reči na slovo a