Skip to main content

Adjungirati značenje

šta znači Adjungirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Adjungirati (latinski adjungere) pridodati, dodeliti na rad, dati nekome nekoga za pomoćnika i budućeg naslednika.

Reč Adjungirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. адјунгере) придодати, доделити на рад, дати некоме некога за помоћника и будућег наследника.


Adjutum pomoć, potpora, dodatak....
Adjutorij(um) pomoćno sredstvo, pomoć....
Adjutor pomoćnik, pomagač....
Adjutatorij(um) znat. ramena kost, ramenjača....
Adjuracija zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje...
Adjunkcija vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje....
Sve reči na slovo a