Skip to main content

Adjunkt značenje

šta znači Adjunkt

Na latinici: Definicija i značenje reči Adjunkt (latinski adjunctus) pomoćnik; pomoćni službenik, mlañi činovnik.

Reč Adjunkt sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. адјунцтус) помоћник; помоћни службеник, млаñи чиновник.


Adjutum pomoć, potpora, dodatak....
Adjutorij(um) pomoćno sredstvo, pomoć....
Adjutor pomoćnik, pomagač....
Adjutatorij(um) znat. ramena kost, ramenjača....
Adjuracija zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje...
Adjunkcija vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje....
Sve reči na slovo a