Skip to main content

Ađutant značenje

šta znači Ađutant

Na latinici: Definicija i značenje reči Ađutant (latinski adjutans) pomoćnik; mlađi oficir dodeljen na službu višem oficiru, pratilac višeg oficira.

Reč Ađutant sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. адјутанс) помоћник; млађи официр додељен на службу вишем официру, пратилац вишег официра.


Adjutum pomoć, potpora, dodatak....
Adjutorij(um) pomoćno sredstvo, pomoć....
Adjutor pomoćnik, pomagač....
Adjutatorij(um) znat. ramena kost, ramenjača....
Adjuracija zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje...
Adjunkcija vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje....
Sve reči na slovo a