Skip to main content

Adjuvant značenje

šta znači Adjuvant

Na latinici: Definicija i značenje reči Adjuvant (latinski adjuvans) pomoćnik, pomagač; pomoćni učitelj.

Reč Adjuvant sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. адјуванс) помоћник, помагач; помоћни учитељ.


Adjutum pomoć, potpora, dodatak....
Adjutorij(um) pomoćno sredstvo, pomoć....
Adjutor pomoćnik, pomagač....
Adjutatorij(um) znat. ramena kost, ramenjača....
Adjuracija zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje...
Adjunkcija vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje....
Sve reči na slovo a