Skip to main content

Adminacija značenje

šta znači Adminacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adminacija (od latinske reči: adminatio)pravo: pretnja (kao simbolična uvreda).

Reč Adminacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. админатио) прав. претња (као симболична увреда).


Admonicija opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti...
Admonitivan koji opominje, ukoran....
Admodijacija davanje zemlje u zakup....
Admisija primanje, prijem...
Admisibilitet pri-mljivost, prihvatljivost...
Admisibilan primljiv; prihvatljiv....
Sve reči na slovo a