Skip to main content

Admonicija značenje

šta znači Admonicija

Na latinici: Definicija i značenje reči Admonicija (latinski admonitio) opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti

Reč Admonicija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адмонитио) опомињање, укоравање због невршења дужности


Admonicija opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti...
Admonitivan koji opominje, ukoran....
Admodijacija davanje zemlje u zakup....
Admisija primanje, prijem...
Admisibilitet pri-mljivost, prihvatljivost...
Admisibilan primljiv; prihvatljiv....
Sve reči na slovo a