Skip to main content

Admisibilitet značenje

šta znači Admisibilitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Admisibilitet (od latinske reči: admissibilitas) pri-mljivost, prihvatljivost

Reč Admisibilitet sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. адмиссибилитас) при-мљивост, прихватљивост


Admonicija opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti...
Admonitivan koji opominje, ukoran....
Admodijacija davanje zemlje u zakup....
Admisija primanje, prijem...
Admisibilitet pri-mljivost, prihvatljivost...
Admisibilan primljiv; prihvatljiv....
Sve reči na slovo a