Skip to main content

Admisibilan značenje

šta znači Admisibilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Admisibilan (od latinske reči: admissibilis) primljiv; prihvatljiv.

Reč Admisibilan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. адмиссибилис) примљив; прихватљив.


Admonicija opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti...
Admonitivan koji opominje, ukoran....
Admodijacija davanje zemlje u zakup....
Admisija primanje, prijem...
Admisibilitet pri-mljivost, prihvatljivost...
Admisibilan primljiv; prihvatljiv....
Sve reči na slovo a