Skip to main content

Adminikulator značenje

šta znači Adminikulator

Na latinici: Definicija i značenje reči Adminikulator (latinski adminiculator) u katoličkoj crkvi: lice koje ima da se stara o udovicama, siročadi islično:

Reč Adminikulator sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. админицулатор) у католичкој цркви: лице које има да се стара о удовицама, сирочади и сл.


Admonicija opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti...
Admonitivan koji opominje, ukoran....
Admodijacija davanje zemlje u zakup....
Admisija primanje, prijem...
Admisibilitet pri-mljivost, prihvatljivost...
Admisibilan primljiv; prihvatljiv....
Sve reči na slovo a